این مهره ها ساخته شده از جنسهای چوب وپلی استر می باشد ازاین مهره ها می توان برای دکور یا حتی بازی کردن استفاده نمود

مهره شطرنج

نمایش سریع

مهره شطرنج پلی استر جنگ سلیمان

150,000 تومان

این مهره شطرنج ساخته شده از جنس پلی استر می باشد. با  این مهره هم میتوان بازی کرد و هم بعنوان یک وسیله در دکور می توان استفاده کرد.این محصول دارای یک صفحه شطرنج هم می باشد...

نمایش سریع

مهره شطرنج پلی استر جنگ مغول

150,000 تومان

این مهره شطرنج ساخته شده از جنس پلی استر می باشد. با  این مهره هم میتوان بازی کرد و هم بعنوان یک وسیله در دکور می توان استفاده کرد.این محصول دارای یک صفحه شطرنج هم می باشد...

نمایش سریع

مهره شطرنج پلی استر نگینی

150,000 تومان

این مهره شطرنج ساخته شده از جنس پلی استر می باشد. با  این مهره هم میتوان بازی کرد و هم بعنوان یک وسیله در دکور می توان استفاده کرد.این محصول دارای یک صفحه شطرنج هم می باشد...

نمایش سریع

مهره شطرنج چوبی ایرانی

55,000 تومان

این مهره های شطرنج از جنس چوب جنگلی است.طراحی بسیار زیبایی داردوجنس آن بسیار محکم می باشد.این مهره ها فاقد صفحه می باشند می توانید از سایت لوکه تخته نرد برای صفحه زیرین آن تهیه کنید...

نمایش سریع

مهره شطرنج چوبی ایرانی بزرگ

75,000 تومان

این مهره های شطرنج از جنس چوب جنگلی است.طراحی بسیار زیبایی داردوجنس آن بسیار محکم می باشد.این مهره ها فاقد صفحه می باشند می توانید از سایت لوکه تخته نرد برای صفحه زیرین آن تهیه کنید...

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)