نحوه پرداخت وجه پس از ثبت نهایی سفارش خرید از سوی مشتریان عزیز از طریق درگاه  به صورت آنلاین می باشد.

در صورت عدم موفقیت در پرداخت می توانید از طریق ارتباط با خدمات مشتریان (سامانه های تلفن و یا ایمیل) از نحوه پرداخت به روش دیگری جهت تسریع در روند خرید مطلع گردید.