سخ 14 products tagged blackboard | Page 1 | فروشگاه لوکه

جستجو

تخته سیاه رنگ روشن

130,000 تومان

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل و آشپزخانه نیز استفاده می شود . جهت آویز نمودن این محصول یک طناب کنفی گذاشته شده است.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.برای کسانی که در گذشته در مدارس تخته سیاه داشتند می ت..

تخته سیاه پایه دار رنگ چوب

165,000 تومان

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل و آشپزخانه نیز استفاده می شود . در پشت قاب آن یک گیره جهت آویز نمودن نیز وجود دارد که بتوان هم بصورت رومیزی و هم دیواری استفاده کرد.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.برای ک..

تخته سیاه پایه دار رنگ قهوه ای

165,000 تومان

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل و آشپزخانه نیز استفاده می شود . در پشت قاب آن یک گیره جهت آویز نمودن نیز وجود دارد که بتوان هم بصورت رومیزی و هم دیواری استفاده کرد.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.برای ک..

تخته سیاه رنگ سوخته

130,000 تومان

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل و آشپزخانه نیز استفاده می شود . جهت آویز نمودن این محصول یک طناب کنفی گذاشته شده است.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.برای کسانی که در گذشته در مدارس تخته سیاه داشتند می ت..

تخته سیاه رنگ تیره

130,000 تومان

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل و آشپزخانه نیز استفاده می شود . جهت آویز نمودن این محصول یک طناب کنفی گذاشته شده است.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.برای کسانی که در گذشته در مدارس تخته سیاه داشتند می ت..

تخته سیاه پایه دار بزرگ

275,000 تومان

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل ،آشپزخانه ویا در کافه و رستورانها نیز استفاده می شود . متعلقات نصب شامل دو عدد چوب در دوسایز ودوعدد گیره آویز ،پیچ ولولا برای شما ارسال می گردد که بتوانید این تخته را هم بصورت رومیزی و هم دیواری به دو حالت..

تخته سیاه پایه دیواری بزرگ قهوه ای

265,000 تومان

این تخته سیاه با رنگ مخصوص تخته سیاه رنگ امیزی شده است.این تخته قابلیت استفاده بصورت عمودی و افقی دارد و در پشت این محصول چهار اویز جهت استفاده بصورت عمودی و افقی قرار داده شده است.به همراه این محصول چهار عدد گچ و یک تخته پاک کن و یک دستورالعمل استفاده و پیچ ورول پلاک برای شما ارسال می شود...

تخته سیاه پایه دیواری بزرگ سوخته

265,000 تومان

این تخته سیاه با رنگ مخصوص تخته سیاه رنگ امیزی شده است.این تخته قابلیت استفاده بصورت عمودی و افقی دارد و در پشت این محصول چهار اویز جهت استفاده بصورت عمودی و افقی قرار داده شده است.به همراه این محصول چهار عدد گچ و یک تخته پاک کن و یک دستورالعمل استفاده و پیچ ورول پلاک برای شما ارسال می شود...

تخته سیاه پایه دار رنگ سوخته

165,000 تومان

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل و آشپزخانه نیز استفاده می شود . در پشت قاب آن یک گیره جهت آویز نمودن نیز وجود دارد که بتوان هم بصورت رومیزی و هم دیواری استفاده کرد.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.برای ک..

در حال تولید در کارگاه لوکه

تخته سیاه پایه دار دریایی طرح کشتی

این تخته سیاه دریایی توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است. این تخته سیاه هدیه بسیار زیبا برای علاقمندان به تم دریایی می باشد  . در پشت قاب آن یک گیره جهت آویز نمودن نیز وجود دارد که بتوان هم بصورت رومیزی و هم دیواری استفاده کرد.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ار..

در حال تولید در کارگاه لوکه

تخته سیاه پایه دار دریایی طرح کاپیتان

این تخته سیاه دریایی توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است. این تخته سیاه هدیه بسیار زیبا برای علاقمندان به تم دریایی می باشد  . در پشت قاب آن یک گیره جهت آویز نمودن نیز وجود دارد که بتوان هم بصورت رومیزی و هم دیواری استفاده کرد.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ار..

عدم موجودی در انبار

تخته سیاه ملوانی

این تخته سیاه توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است.از این تخته ها در دکور منزل و آشپزخانه نیز استفاده می شود . جهت آویز نمودن این محصول یک طناب کنفی گذاشته شده است.به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.برای کسانی که در گذشته در مدارس تخته سیاه داشتند می ت..

در حال تولید در کارگاه لوکه

تخته سیاه دریایی طرح کشتی

این تخته سیاه دریایی توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است. این تخته سیاه هدیه بسیار زیبا برای علاقمندان به تم دریایی می باشد  ..به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.تمامی تم های دریایی استفاده شده در این محصول پلی استر و تولید مجموعه لوکه است...

در حال تولید در کارگاه لوکه

تخته سیاه دریایی طرح کاپیتان

این تخته سیاه دریایی توسط مجموعه لوکه و از چوب نراد روس تولید شده است. رنگ این محصول رنگ مخصوص تخته سیاه است. این تخته سیاه هدیه بسیار زیبا برای علاقمندان به تم دریایی می باشد  ..به همراه این تخته چهار گچ به رنگهای مختلف و یک تخته پاک کن ارائه می شود.تمامی تم های دریایی استفاده شده در این محصول پلی استر و تولید مجموعه لوکه است...

نمایش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)
با ما در ارتباط باشید